RECYCONTM A/S er et holdingselskab, som har to datterselskaber i form af driftsselskaberne
RECYCONTM Element A/S og Nordisk Beton A/S. RECYCONTM A/S er trade-mark- og patentindehaver.

RECYCONTM Element A/S

RECYCONTM Element A/S er en betonelementfabrik, der specialiserer sig i at støbe beton med tilslag af 100 % genanvendt byggeaffald og andre affaldsmaterialer. Vores vision er et byggeri uden affald, og vejen hertil går gennem genanvendelse og recirkulation af byggeaffald, som i dag enten nyttiggøres som vejopfyld, eller i værste fald bliver lagt på deponi.
RECYCONTM Element A/S støber silosystemelementer, L-elementer, trafik- og vejafspærringselementer og specialdesignede elementer til brug, hvor der ikke er krav til certificeret beton, og udvikler løbende nye typer elementer. På nuværende tidspunkt støber fabrikken med følgende genanvendte materialer som tilslag:
 • Betonsten og betongrus
 • Sanitet
 • Gasbeton
 • Mursten, tegl og teglsten
 • Gips
 • Knust hus (blanding af byggeaffald)
 • Vindmøllevinger
 • Glasrester
 • Eternit (efter 1988)
 • Isolering (efter 1997)
 • Renset sand, sten og grus
Læs mere om RECYCONTM Element A/S arbejde med beton baseret til genanvendte tilslag, bæredygtighed, og vejen mod et cirkulært byggeri uden affald.

Nordisk Beton A/S

Nordisk Beton A/S er en betonentreprenørvirksomhed, som agerer fagentreprenør ved at entrerer med faste underentreprenører med hvert deres speciale indenfor betonbranchen. Vores speciale er in-situ støbning af store pladser, kældre og færdige fundamenter, elementmontage, samt støbning af gulve i eps beton / flydemørtel.
Nordisk Beton A/S har stor erfaring fra branchen, og har blandt
andet stået for specialentrepriser i form af:
 • Parkeringskælder på 6000 m2 under kontorbyggeri
 • 5500 m2 terrændæk og 8200 m2 parkeringskælder i to plan under bolig- og erhvervsbyggeri på Aarhus Havn
 • Undergulvopbygning og støbning af 3000 m2 gulv i flere niveauer i Tivolihjørnet
 • Helikopter Safety Zone på Gødstrup Sygehus, støbt i EPS-beton
 • Affaldsmateriale- og kørselspladser i beton med FUTURECEM
 • Håndtering af hele betonentreprisen ved anlæggelse af nyt logistikcenter i Køge, inkl. indstøbning af specialstøbte afvandingskanaler med tilslag af 100 % knust betonsten og betongrus, støbt af søsterselskabet RECYCONTM Element A/S.
Læs mere om Nordisk Beton A/S arbejde som betonentreprenør i konstant udvikling, som er klar til at finde den rigtige løsning for jeres projekt.